Els cinemes de Petra

L’Ajuntament de Petra ha estat el primer en respondre la meva sol·licitud, encara que desgraciadament m’ha informat que els dos cinemes que tengué el poble avui dia ja han desaparescut i s’han reconvertit en una fusteria i en un supermercat-magatzem. Anuncis